Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức phiên họp Ban chấp hành lần thứ X

Sáng ngày 15/3/2018, tại Resort Thảo Nguyên Mộc Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức phiên họp Ban chấp hành lần thứ X đánh giá kết quả  hoạt động năm 2017, triển khai chương trình hoạt động năm 2018.

Năm 2017, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La đã phối hợp hoạt động với Hiệp hội Du lịch và Doanh nghiệp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; tổ chức tuyên truyền, xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp hội với các câu lạc bộ, công ty lữ hành và hiệp hội Du lịch các tỉnh bạn để tuyên truyền, quảng bá du lịch Sơn La đến với các tỉnh, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch trên địa bàn và giữa các doanh nghiệp hội viên với Công ty  lữ hành các tỉnh. Bên cạnh đó, hiệp hội du lịch tỉnh đã vận động các doanh nghiệp hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đến nay, đã có nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ đổi mới phong cách phục vụ. Trong năm, đã khai trương và đưa vào hoạt động kinh doanh nhiều cơ sở mới như khu Thảo Nguyên Resor,  nhà hàng hoa Mộc Châu, khu du lịch sinh thái Mộc  Sương… đã hoạt động mang tính chuyên nghiệp được du khách đánh giá cao. Hiệp hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tỉnh giao như tham gia tích cực vào Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; hưởng ứng các hoạt động nhân “Ngày đoàn kết hữu nghị Việt – Lào”…

Tại Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc thành lập các  tiểu ban chuẩn bị Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ II; tờ trình của Hiệp hội du lịch tỉnh về việc gia nhập tổ chức thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền , quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp hội viên; liên kết, hợp tác, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch, các hoạt động sự kiện văn hóa – du lịch. Phối hợp với trường Đại học Tây Bắc để vận động khởi nghiệp phát triển sản phẩm du lịch. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động và những khó khăn , kiến nghị của các doanh nghiệp hội viên đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết./