Mộc Châu: 12 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch

Hiện nay, huyện Mộc Châu đang triển khai 12 dự án về lĩnh vực du lịch với tổng mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Một số dự án lớn như: Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu, tổng mức đầu tư trên 1.100 tỷ đồng; “Khu du lịch, thương mại Mạnh Tuân”; “Khu du lịch Pu Che Luông”…

 

Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu được đầu tư xây dựng.

 

Huyện Mộc Châu cũng đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư đến với địa bàn huyện.