Thứ trưởng Bộ Xây dựng khảo sát thực địa Quy hoạch khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu

Trong 2 ngày (27 và 28/12), Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Phan Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực địa triển khai Quy hoạch chung xây dựng khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2030. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng khảo sát thực địa triển khai Quy hoạch chung khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2030.

 

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 3/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg về “Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030”, giao cho Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Sơn La phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu. Quy mô khoảng 1.500 ha. Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 gắn kết tổng thể 3 trung tâm, với quy mô khoảng 2.000 ha. Với quan điểm Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu gắn với bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường, điều kiện tự nhiên, văn hóa để phát triển du lịch, kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sau khảo sát thực địa, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tổ chức, thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.