Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát triển các hoạt động du lịch giữa các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam mở rộng

Ngày 22/9, tại huyện Mộc Châu đã diễn ra Hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát triển các hoạt động du lịch giữa các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam mở rộng.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và phát triển các hoạt động du lịch giữa các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam mở rộng.

Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Hiệp Hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhận định, đánh giá: Tây Bắc Việt Nam là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Sự độc đáo về địa hình, khí hậu, sự thuần khiết của thiên nhiên, núi non hùng vĩ đã tạo ra những cảnh quan tuyệt đẹp và hệ sinh thái phong phú. Bên cạnh đó, vùng Tây Bắc là nơi sinh sống của hơn 32 dân tộc thiểu số, với phong tục tập quán đa dạng, hầu như còn giữ được nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống, đây là sự hấp dẫn đối với khách du lịch. Đặc biệt, Tây Bắc có nhiều di tích mang giá trị về lịch sử dựng nước và giữ nước, như di tích Đền Hùng, Điện Biên Phủ, Nhà tù Sơn La… Với những tiềm năng đó, Tây Bắc Việt Nam được đánh giá có nhiều nét tương đồng với các tỉnh Bắc Lào, có thể liên kết để phát triển du lịch.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, trong đó tập trung về định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, đó là: Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh thu hút các nhà đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh liên kết với các địa phương lân cận. Trước mắt, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm du lịch của từng địa phương, tổ chức các tua, tuyến đi qua 2 nước thông qua cửa khẩu Tây Trang và Lóng Sập…

Theo Báo Sơn La