Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Trong 2 ngày (27 và 28/5) tại tỉnh Sơn La, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức gặp mặt trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Tại cuộc trao đổi, hai Hiệp hội đã thông tin cho nhau về tình hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội từ năm 2018 đến nay. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về việc: Thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội doanh nghiệp các huyện, Thành phố; tình hình phát triển hội viên; chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; hoạt động tuyên truyền liên kết hội viên, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động; các chương trình từ thiện xã hội… Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp hai tỉnh đã thống nhất trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tạo kết nối trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh.


Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã đến thăm Hợp tác xã Ngọc Lan, Công ty cổ phần Gạch Mai Sơn (Mai Sơn) và Bệnh viện Đa khoa cuộc sống (Thành phố).

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tham quan mô hình kinh tế của HTX Ngọc Lan (Mai Sơn)