Đường dây nóng: 02123.789.393 - 035.550.1559

VỀ HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH SƠN LA

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

      – Tên gọi: Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La       

      – Tên quốc tế: SONLA TOURISM ASSCIATION.

      – Tên viết tắt: STA    

      –  Webiste: sonlasta.com – Email: hhdl.sonla@gmail.com

      – Số điện thoại: 0212.3854666 – Fax: 0212.3753228

      – Địa chỉ: Số 09, Đường Khau Cả, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

      – Ngày 22/5/2013: Ủy ban nhân tỉnh Sơn La đã ra quyết định số 1006/QĐ-UB cho phép thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La

      – Sau khi có quyết định của UBND tỉnh. Ban vận động thành lập hiệp hội du lịch Sơn La đã tích cực triển khai các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018.

      – Ngày 21/11/2013: Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 – 2018 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 ủy viên.

      – Ngày 06/12/2013: Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

  BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ KHÓA I (19 thành viên)

  Ban Thường vụ:

      1. Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội.

      2. Ông Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Nhà khách Thanh Xuân Hà Nội – Phó Chủ tịch.

      3. Bà Nguyễn Thị Hường – Giám đốc Nhà hàng Suối hẹn Vườn đào – Phó Chủ tịch.

      4. Ông Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch – Phó Chủ tịch.

      5. Ông Lê Văn Hưu – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Mộc Châu – Phó Chủ tịch.

      6. Ông Phan Thanh Tùng – Giám đốc DNTN Thanh Tùng – Ủy viên.

      7. Ông Hà Văn Thao – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sơn La – Ủy viên.

      8. Ông Trần Công Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu – Ủy viên.

      9. Ông Trần Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La – Ủy viên.

Ban Chấp hành:

      10. Ông Nguyễn Văn Thiệu – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Sơn La.

      11. Ông Lê Huy Nghĩa – Tổng biên tập Báo Sơn La.

      12. Bà Nguyễn Vũ Hoài – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La.

      13. Bà Vũ Thị Linh – Giám đốc Bảo tàng Sơn La.

      14. Ông Nguyễn Văn Tới – Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sơn La.

      15. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Khoa Văn hóa Du lịch Trường Cao đẳng Sơn La.

      16. Ông Hà Ngọc Thiệu – Trưởng ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu.

      17. Bà Cao Kim Dung – Tổng Thư ký

      18. Ông Đồng Minh Tú – Giám đốc Khách sạn Sao Xanh Mộc Châu

      19. Ông Trần Xuân Việt – Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch công đoàn Mộc Châu.

      – Ngày 17/07/2019Hiệp hội Du lịch đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã bầu 25 ông, bà vào Ban chấp hành khóa II gồm:

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG TRỰC KHÓA II

Ban Thường trực:

      1. Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội.

      2. Ông Lê Văn Hưu – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Mộc Châu – Phó Chủ tịch Thường trực.

      3. Bà Nguyễn Thị Hường – Phó Giám đốc Công ty tiệc cưới Suối hẹn Vườn đào – Phó Chủ tịch.

      4. Bà Cao Kim Dung – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

      5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Happyland Mộc Châu – Phó Chủ tịch.

      6. Ông Vũ Toàn Quyền – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Anh Tây Bắc – Phó Chủ tịch.

      7. Bà Trần Kim Thành – Trưởng VPĐD Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Du lịch Khánh Thịnh tại Sơn La – Phó Chủ tịch.

      8. Ông Đồng Minh Tú – Giám đốc Khách sạn Sao xanh Mộc Châu – Ủy viên

      9. Ông Hà Văn Thao – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch khách sạn Sơn La – Ủy viên

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội:

      10. Ông Trần Công Chiến – Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

      11. Ông Nguyễn Văn Thiệu – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Sơn La.

      12. Ông Trần Xuân Việt – Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch công đoàn Mộc Châu.

      13. Ông Lê Huy Nghĩa – Tổng biên tập Báo Sơn La.

      14. Ông Bùi Khắc Bạo – Trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La.

      15. Bà Lưu Hải Anh – Giám đốc Bảo tàng Sơn La.

      16. Ông Nghiêm Văn Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La.

      17. Bà Nguyễn Thị Oanh – Giám đốc Nhà hàng Hoa Mộc Châu.

      18. Ông Đinh Hồng Phúc – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Pha Luông.

      19. Ông Đàm Trọng Kiên – Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu.

      20. Ông Nguyễn Đình Tuân – Giám đốc Nhà hàng Tuân gù.

      21. Ông Nguyễn Tiến Ân – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ân Vân.

      22. Ông Phạm Văn Doanh – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Quỳnh Nhai.

      23. Ông Nguyễn Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuân.

      24. Ông Giang Văn Cường – Giám đốc Khách sạn Bông sen Mai Sơn.

      25. Ông Cầm Văn Lung – Giám đốc Nhà hàng Lung Vinh Thuận Châu.

      – Ngày 14/08/2019: UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số: 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La.

Khách Sạn Nổi Bật

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 26
Hôm qua : 26
Tháng này : 2452
Tổng truy cập : 217616
Đang trực tuyến : 1