LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 09 (Từ ngày 24/02/2020 đến 01/03/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

24/02/2020

- Ban hành công văn v/v tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

25/02/2020

- 8h00: Nghe Dự thảo Báo cáo Đoàn giám sát FTA tại Nhà B – Văn phòng UBND tỉnh (Chủ tịch dự).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

-15h30:  Dự Hội nghị và tham gia góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường tầng 1 Nhà hàng Sơn Lẩu quán (Chủ tịch dự).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

26/02/2020

- Cả ngày: Làm việc với UBND xã Co Tòng – Huyện Thuận Châu tại Xã Co Tòng – Huyện Thuận Châu (Chủ tịch, Tổng Thư ký dự).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

27/02/2020

- Ban hành công văn v/v tuyên truyền thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Sáu

28/02/2020

- Thực hiện chuyên mục Quý I năm 2020 (Tổng Thư ký, Chuyên viên thực hiện).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Bảy

29/02/2020

Nghỉ

Chủ nhật

01/03/2020

Nghỉ