LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ ngày 09/03/2020 đến 15/03/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

09/03/2020

- Ban hành công văn v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh xã hội về thời giờ làm việc nghỉ ngơi và danh mục nghề người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được làm thêm giờ.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

10/03/2020

-  Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên và các tầng lớp nhân dân gửi Ủy ban MTTQVN tỉnh Sơn La.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

11/03/2020

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

12/03/2020

- Xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Quý I năm 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Sáu

13/03/2020

-  Xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Quý I năm 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Bảy

14/03/2020

Nghỉ

Chủ nhật

15/03/2020

Nghỉ