LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

17/02/2020

- Xây dựng Báo cáo tác động của việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên đối với doanh nghiệp tỉnh.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

18/02/2020

- Xây dựng Báo cáo tác động của việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên đối với doanh nghiệp tỉnh.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

19/02/2020

- Xây dựng Báo cáo đề nghị UBND tỉnh khen thưởng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

20/02/2020

-  Xây dựng Báo cáo đề nghị UBND tỉnh khen thưởng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Sáu

21/02/2020

-  Ban hành Công văn về việc nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp do tác động của Dịch viêm phổi cấp do chủng mới virut Corona gây ra.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Bảy

22/02/2020

Nghỉ

Chủ nhật

23/02/2020

Nghỉ