LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 (Từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/01/2020

- Chuẩn bị các nội dung cho Tết âm lịch 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

21/01/2020

- Chuẩn bị các nội dung cho Tết âm lịch 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

22/01/2020

- Chuẩn bị các nội dung cho Tết âm lịch 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

23/01/2020

Nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Thứ  Sáu

24/01/2020

Nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Thứ Bảy

25/01/2020

Nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Chủ nhật

26/01/2020

Nghỉ Tết âm lịch năm 2020