LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

13/01/2020

- 08h00: Dự Hội nghị phản biện xã hội vào hồ sơ, văn bản dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Phòng họp cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Chủ tịch dự).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

- 14h00: Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Phòng họp số 1 – Trung tâm Hội nghị tỉnh (Chủ tịch dự).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

14/01/2020

- 16h00: Phiên họp Ban Thường trực cuối năm để đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, bàn chương trình hoạt động năm 2020  tại Phòng họp Nhà hàng Suối hẹn – Vườn đào (Ban Thường trực dự).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

15/01/2020

- Chuẩn bị các nội dung cho Tết âm lịch 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

16/01/2020

- 10h30: Dự lễ gắn biển nhà tình thương cho phụ nữ nghèo trên địa bàn Thành phố Sơn La tại bản Phiêng Tam, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La (Phó Chủ tịch Thường trực dự).

- Chuẩn bị các nội dung cho Tết âm lịch 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ  Sáu

17/01/2020

-  Chuẩn bị các nội dung cho Tết âm lịch 2020.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Bảy

18/01/2020

Nghỉ

Chủ nhật

19/01/2020

Nghỉ