LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến 08/03/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

02/03/2020

- Ban hành công văn v/v đề nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

03/03/2020

- Thực hiện chuyên mục Quý I năm 2020 (Tổng Thư ký, Chuyên viên thực hiện).

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

04/03/2020

Ban hành công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

05/03/2020

- Tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ thành phố.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Sáu

06/03/2020

- Dự chương trình Gặp mặt đầu xuân của Chi hội Doanh nghiệp huyện Thuận Châu (Chủ tich, Tổng Thư ký dự)

- Tham gia ý kiến vàoBáo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Co Tòng khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Du lịch giai đoạn 2017 – 2019.

Thứ Bảy

07/03/2020

Nghỉ

Chủ nhật

08/03/2020

Nghỉ