Đường dây nóng: 02123.789.393 - 035.550.1559
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1591/UBND-TH 16/04/2024 Công văn v/v tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết
23/CT-TTg 29/7/2023 Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;
Chi tiết
28/2009/QH12 Luật lý lịch Tư pháp 2009
Chi tiết
105/CV-HHDLVN 25/10/2023 Công văn của HHDL Việt Nam về khó khăn của các doanh nghiệp du lịch
Chi tiết
1674/HD-SVHTT&DL 15/06/2023 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026
Chi tiết
2720/UBND-NC 19/07/2023 Công văn v/v tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch
Chi tiết
174/KH-UBND 03/07/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.
Chi tiết
362/BC-SGTVT 26/06/2023 Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Chi tiết
12/2023/NĐ-CP 14-04-2023 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
Chi tiết
399/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 - 2025.
Chi tiết
Triển vọng du lịch Việt Nam 2023
Chi tiết
440/QÐ-BVHTTDL 02/03/2023 Phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030
Chi tiết
698/QĐ-BVHTTDL 20/3/2023 Quyết định số 698/QĐ-BVHTTDL ngày 20/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận di tích quốc gia đối với di chỉ khảo cổ mái đá Bản Mòn.
Chi tiết
449/SVHTT&DL-QLDL 25/02/2023 Công văn v/v hỗ trợ tuyên truyền một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang năm 2023
Chi tiết
1942/MTTQ-BTT 02/02/2023 Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La
Chi tiết
2086/SCT-KHTCTH 25/11/2022 Công văn v/v giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
273/KH-UBND 18/11/2022 Kế hoạch Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.(thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
Chi tiết
1658/QĐ-TTg 01/10/2021 Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050
Chi tiết
11/NQ-CP 30-01-2022 Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ: Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Chi tiết
43/2022/QH15 11-01-2022 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội: Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Chi tiết
09/2017/QH14 19/06/2017 Luật Du lịch 2017
Chi tiết
Hiệp định Du lịch ASEAN
Chi tiết
30/2022/NĐ-CP 19-05-2022 Nghị định Quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
Chi tiết
94/2022/NĐ-CP 27/09/2022 Nghị định Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chi tiết
41/2022/NQ-HĐND 31/08/2022 Nghị quyết cua HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch
Chi tiết
735/SVHTT&DL-QLDL 08/04/2022 Công văn v/v mở cửa các hoạt động dịch vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
289/SVHTT&DL-QLDL 17/02/2022 Công văn 289/SVHTT&DL-QLDL ngày 17/02/2022 của Sở Văn hóa - TTDL về hướng dẫn đón khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
465/BVHTTDL-TCDL 17/02/2022 Công văn 465/BVHTTDL-TCDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2
Chi tiết
4112/HD-BVHTTDL 05/11/2021 Hướng dẫn 4112/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 về Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
Chi tiết
218/QĐ-BYT 27/01/2022 Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 về ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn ý tế thực hiện NQ128
Chi tiết
64/HHDL-BTT 23/11/2021 Công văn v/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
3475/UBND-KGVX 14/10/2021 Công văn về việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đi/đến tỉnh Sơn La
Chi tiết
70/CT-HHDLVN 28/09/2021 Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc khắc phục hậu quả của Đại dịch COVID-19 đợt 4
Chi tiết
1005/CT-NVDTPC 20/08/2021 Công văn v/v xác định tiền thuê đất năm 2021 và triển khai chính sách hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Chi tiết
400/BC-NHCS 17/08/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động
Chi tiết
1155/KH-SVHTT&DL 09/6/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kết luận số 94-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chi tiết
6199/HD-NHCS 08/07/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Chi tiết
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Chi tiết
68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Chi tiết
902/2021/QĐ-UBND 15/5/2021 Quyết định số 902/QĐ-UBND về vệc công bố danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Chi tiết

Khách Sạn Nổi Bật

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 17
Hôm qua : 17
Tháng này : 2443
Tổng truy cập : 217607
Đang trực tuyến : 1