LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06 (Từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020)

Lượt Xem:


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

03/02/2020

- Tham gia ý kiến về kết quả thẩm định điểm thi đua năm 2019.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Ba

04/02/2020

- Xây dựng công văn về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Tư

05/02/2020

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Năm

06/02/2020

- 8h00: Dự Họp chuẩn bị Báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên tại Phòng họp trực tuyến – Nhà B – Văn phòng UBND tỉnh (Chủ tịch dự).

- Xây dựng dự thảo báo cáo Ban kiểm tra.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Sáu

07/02/2020

-  Xây dựng dự thảo báo cáo Ban kiểm tra.

- Thực hiện công tác chuyên môn và các công việc phát sinh.

Thứ Bảy

08/02/2020

Nghỉ

Chủ nhật

09/02/2020

Nghỉ