Đường dây nóng: 02123.789.393 - 035.550.1559

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế phát hành, quản lý và sử dụng Thẻ hội viên

Cập nhật: 15-06-2023 00:00:00 16 / 06 / 2023
Lượt xem: 172
Ngày 05/5/2023, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế phát hành, quản lý và sử dụng Thẻ hội viên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phát hành, quản lý và sử dụng Thẻ hội viên

 
   
   

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH SƠN LA

        Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La;

         Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 14/08/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La;

         Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HHDL ngày 13/11/2019 của Hiệp hội Du lịch tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ;

         Căn cứ kết luận phiên họp Ban Thường trực Hiệp hội ( tháng 4/2023) về việc phát hành thẻ hội viên;

          Theo đề nghị của Tổng Thư ký.

QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế phát hành, quản lý và sử dụng thẻ hội viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh (gồm 03 Chương, 12 Điều).

         Điều 2. Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến phát hành, quản lý và sử dụng thẻ hội viên.

          Điều 3. Tổng Thư ký Hiệp hội, Chi hội Du lịch huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

Hoàng Chí Thức

Nội dung chi tiết Quyết định số 57/QĐ-HHDL ngày 05/5/2023

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

 


Các tin khác:
Các tin liên quan:

Khách Sạn Nổi Bật

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 48
Hôm qua : 48
Tháng này : 529
Tổng truy cập : 183289
Đang trực tuyến : 1